תודות

אני רוצה להודות במיוחד לד"ר יעל לוין על הסיוע במציאת מקורות מידע ותיקונים לפרויקט.
אם יש השמטה של פרטי מידע או שגיאות הם אך ורק שלי.
תרשים האושפיזות הוא חינם ולא ניתן למכירה. ניתן לצלם, להדפיס ולהפיץ ללא עלות, אך אין לעשות שינוי בפרויקט בכל צורה שהיא.

חיברה ועיצבה שרה אדל גרינברג
ספטמבר 2004 – תשרי תשס"ה

Comments are closed.