על הנביאות

הנביאות – הסבר על התרשים

שרה

ספירה– חסד

סמל– אוהל – ביתה של שרה היה פתוח תמיד בשביל הכנסת אורחים.

מהמקורות – שרה תמכה בבעלה, אברהם, בכל מסעותיו ונסיונותיו. למרות ייסוריה על היותה עקרה, היא דאגה שלבעלה, אברהם אבינו, יהיה המשכיות ע"י משרתה. כנביאה ידעה שרה שהברית המובטחת של ה' עם זרעו של אברהם, עם ישראל, תוקם רק דרך צאצאיהם של יצחק ויעקב.

מרים

ספירה – גבורה

סמל– באר – כאשר בנ"י היו במדבר בדרכם אל א"י, נדד איתם באר מים שמימי ששימש אותם בכל אחת מתחנות המנוחה, כגמול על מסירותה של מרים. (תלמוד בבלי, תענית ט, ע"א)

מהמקורות – כמנהיגה, מרים שכנעה את הנשים העבריות במצרים להמשיך להוליד ילדים למרות הצו של פרעה, כדי להבטיח שהאומה של ישראל תמשיך להתקיים. היא השגיחה על אחיה משה במימי הנילוס.

שירת מרים – היא הובילה את הנשים בשירה של שבח והודיה לה', לאחר שהשבטים חצו בהצלחה את ים סוף.

דבורה

ספירה– תפארת

סמל – עץ דקל – אשר בצילו הטיפה וייעצה דבורה כשופטת, בעלת חזון, לוחמת ומשוררת.

מהמקורות – שירת דבורה, אשר נמצא בספר שופטים פרק ה', הינו שיר עתיק, המשמר את ההיסטוריה של הקשיים והקרבות שמהם סבל בנ"י לאחר שהשתקעו בארץ המובטחת. דבורה לימדה את העם באמצעות שירה כי הניצחון לא בא דרך כוח האדם אלא דרך חסדו של ה'.

חנה

ספירה – נצח

סמל – ספר התפילה – בעקבות הדוגמה של חנה, נשים יהודיות, במשך מאות השנים, כתבו ואמרו תפילות אישיות של שבחים ובקשות שנקראו תחינות. השפה הייתה בשפת המקור שלהם, יידיש, לדינו או עברית; הנושאים היו ברכות למשפחה ואירועים במעגל החיים.

מהמקורות – תפילת הלחש של חנה אשר התפללה לילד במשכן בשילה הפכה למודל לתפילה היהודית. החלקים של תפילת העמידה הינם לשבחים, בקשות, ולבסוף הודאות. מחנה למדנו להתפלל בעמידה תוך כדי שאנו מזיזים את שפתותינו ומתפללים בשקט ובמסירות, בדיוק כפי שהיא עשתה. (תלמוד בבלי, ברכות ל"א ע"א)

אביגיל

ספירה – הוד

סמל – כִּבּוּד – כאשתו של נבל העשיר אך גס הרוח, היא השתמשה בפסיכולוגיה ובתובנה פוליטית כדי להציל את בעלה, ביתה ואדמותיה מחורבן, על ידי הבאת מזון ויין לדוד ולאנשיו. מאוחר יותר הפכה אביגיל היפה והחכמה לאחת מנשותיו של דוד המלך.

מהמקורות – לדוד, לפני שהפך למלך, היא ניבאה את הצלחתו העתידית בעולם הזה ובעולם הבא. דברי נבואתה של אביגיל, שהובנו כהוכחה לכך שקיים 'עולם הבא', שולבו בתפילת השכול של 'אל מלא רחמים' ובתפילת יזכור, שנאמרת על ידי העם היהודי ברחבי העולם, עד עצם היום הזה.

חולדה

ספירה – יסוד

סמל– ספר תורה – חולדה ניבאה ולימדה את דבר ה' בבית ספר ליד בית המקדש. כאשר בתקופתה התגלה ספר תורה בבית המקדש, דבורה היא זו שמאשרת כי מדובר בחלק מספרי הברית, יש מפרשים שמייחסים זאת לספר דברים.

מהמקורות – החזרה של חולדה על גזירות ההרס של התורה השפיעה על המלך יאשיהו לתקן רפורמה דתית בישראל שכללה- חידוש הקרבת הקורבנות, החזרת התפילה לבית המקדש בירושלים וביסוס ירושלים כמרכז העולם היהודי.

שערי חולדה שהובילו לבית המקדש השני שנבה על ידי הורדוס, נקראו על שמה. (משנה מ', ג')

אסתר

ספירה – מלכות

סמל– ספר מגילה – בחוכמתה, חזתה אסתר שחברי העם היהודי החי בגלות, מחוץ לארץ ישראל, יהיו תמיד מאוימים מהתבוללות ואנטישמיות. על פי הוראתה, נקבע שסיפור חזרתם בתשובה וגאולתם של הקהילה היהודית בבבל יקרא אחת לשנה, בפורים, במשך כל הדורות.

האומץ של אסתר ותחושת השייכות ואחריות שלה כלפי עמה הפכו אותה למודל לחיקוי בקרב נשים.

מהמקורות – הפסוק בפרק ח במגילת אסתר נאמר בברכת ההבדלה בכל צאת השבת.

Comments are closed.